IUS MED

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezunlar Derneği 2011’de kuruldu. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi mezun ve mensuplar arasında iletişimi ve dayanışmayı arttırmak, üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak, mezun ve mensuplarına fayda ve işbirliği getirecek çalışmalarda bulunmak derneğimizin öncelikli hedefleridir. 

Misyonumuz; Türkiye’de Bosna kültür ve değer birikimine katkıda bulunmak, Türk­Bosnalı mensup ve mezunlar arasında ilişkilerin devamını sağlamak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, mezunların bilgi ve birikiminin üyelerle paylaşımını teşvik etmek ve sağlamak, IUS standartlarının ve kültürünün belirlenmesinde ve korunmasında etkin rol oynamak, mezunlar arasında ticari işbirliğine katkıda bulunmaktır.